YourMultiCloudExpert

Sovereign Cloud ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในโลก Multi-Cloud อย่างไร ?

Sovereign Cloud ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในโลก Multi-Cloud อย่างไร ?

องค์กรยุค Digital ต้องเร่งปรับตัวให้ทัน ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการหันมาใช้ Multi-cloud อาจเป็นคำตอบที่สำคัญสำหรับองค์กร

ทำระบบ Hybrid Cloud ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการ DRaaS บน Nutanix พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

ทำระบบ Hybrid Cloud ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการ DRaaS บน Nutanix พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

เราทุกคนกำลังอยู่ในยุคที่ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจ การสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่กลายเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ เพื่อให้ระบบดำเนินงานได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเกิดภัยคุกคาม