Tanzu

เปรียบเทียบ OpenShift กับ Tanzu: แพลตฟอร์ม Kubernetes สองยักษ์ใหญ่

เปรียบเทียบ OpenShift กับ Tanzu: แพลตฟอร์ม Kubernetes สองยักษ์ใหญ่

จะพามารู้จัก Kubernetes ยักษ์ใหญ่สองเจ้าอย่าง OpenShift และ Tanzu แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการทำแอปและรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากๆ ได้