SovereignCloud

การพัฒนา Cloud Native App สำหรับ Developer บน Sovereign Cloud

การพัฒนา Cloud Native App สำหรับ Developer บน Sovereign Cloud

หลังจากที่เราทำความรู้จักกับ Sovereign Cloud เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาเริ่มแนะนำเครื่องมือ Dev ที่ Support บนนั้นกันบ้าง จริง ๆ ถ้าขึ้นชื่อว่า Cloud Native ไม่ว่าจะเป็น Public, Private, หรือ Sovereign จะใช้เครื่องมือในมุมของ Dev ที่คล้าย ๆ กัน จะมีข้อได้เปรียบกันบ้างบางจุดเช่น Sovereign Cloud จะลดโอกาสโดนกักอยู่ใน Platform ใด Platform หนึ่ง (Vendor Lock-in) เพราะ Tool ต่าง ๆ ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น Open Source แทบทั้งหมด วันนี้ผมจะมาแนะนำและปรับมุมมองจาก Software แบบเก่ามาเป็น Cloud Native กันมากขึ้นนะครับ   ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้น  บทความนี้ขออธิบาย Style Dev แบบถึงพริกถึงขิงละกันนะ จริง ๆ Cloud […]