CloudFront

AWS CloudFront คืออะไร? นักพัฒนาแอปพลิเคชันต้องรู้!

AWS CloudFront คืออะไร? นักพัฒนาแอปพลิเคชันต้องรู้!

ในปัจจุบันนี้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เปรียบเสมือนหน้าร้าน และยังทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์หรือธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้สามารถทำงานได้อย่างไร้ที่ติ พร้อมแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วชัดเจน ก็จะช่วยตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด ซึ่งหากจะกล่าวว่าการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้ที่มีต่อแบรนด์โดยตรงก็คงไม่ผิดนัก    เพื่อให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมา สามารถสร้างความรู้สึกในเชิงบวกให้กับธุรกิจมากที่สุด นักพัฒนาเว็บไซต์จำเป็นจะต้องรู้จักกับเครื่องมืออย่าง AWS CloudFront ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การแสดงเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีความรวดเร็ว พร้อมให้ประสิทธิภาพด้านการใช้งาน สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่อยากรู้เพิ่มเติมว่า AWS CloudFront คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง? รวมถึงทำไมควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดนี้ บทความนี้มีคำตอบมาให้แล้ว  AWS CloudFront คืออะไร? AWS CloudFront หรือ Amazon CloudFront คือหนึ่งในบริการของ Amazon Web Services ซึ่ง เป็นบริการเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา หรือ Content Delivery Network (CDN) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่และนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันทั้งเนื้อหาแบบ Static หรือ Dynamic ให้มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ .html, .css, .js หรือไฟล์รูปภาพ […]