Big Data

AWS ผู้ให้บริการ Big Data ที่มากประสบการณ์ในไทย!

AWS ผู้ให้บริการ Big Data ที่มากประสบการณ์ในไทย!

จัดการกับ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยโซลูชันครบวงจรจาก AWS

Case Study การสร้าง Data Pipeline ที่ GO-JEK: Startup ชื่อดังในเอเชีย

Case Study การสร้าง Data Pipeline ที่ GO-JEK: Startup ชื่อดังในเอเชีย

มาดู Data Pipeline ที่ GO-JEK บริษัท Startup ในธุรกิจ Delivery ชื่อดังในเอเชีย จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการกับระบบข้อมูลอย่างไร?

รู้จักกับเครื่องมือทำ Dashboard ง่าย ๆ ชื่อ Google Data Studio

รู้จักกับเครื่องมือทำ Dashboard ง่าย ๆ ชื่อ Google Data Studio

Google Data Studio เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำ Dashboard เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากมายอย่าง Facebook และ BigQuery ใช้งานได้ฟรี!

มารู้จักกับ Data Platform ของ Twitter บน Google Cloud ที่ประมวลผลข้อมูล 2 ล้านครั้ง / วินาที!

มารู้จักกับ Data Platform ของ Twitter บน Google Cloud ที่ประมวลผลข้อมูล 2 ล้านครั้ง / วินาที!

Revenue Data Platform ของ Twitter เป็นระบบสำหรับแสดงผลข้อมูลโฆษณาจากผู้ใช้กว่า 200 ล้านคน ทำให้ต้องมีระบบที่รองรับการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลมหาศาล ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า Twitter ออกแบบระบบอย่างไร และ Google Cloud เข้ามาช่วยอย่างไรบ้าง