AWS ผู้ให้บริการ Big Data ที่มากประสบการณ์ในไทย!

 รู้จักบริการ AWS ในไทย

รู้จักบริการ AWS และตัวอย่างการใช้ Big Data ในไทย

Amazon Web Services หรือ AWS ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับ Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการรู้ว่า Amazon Web Services จะมีโซลูชันอะไรอีกบ้างที่สามารถใช้จัดการกับ Big Data วันนี้เราจะพาไปดูตัวอย่างการใช้ Big Data ในไทย ที่บริการจาก AWS ช่วยรองรับการใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ ไปติดตามกันได้เลย

โซลูชัน AWS ที่ช่วยจัดการโครงสร้างพื้นฐาน Big Data มีอะไรบ้าง?

Amazon Web Services (AWS) เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้ในระบบ Big Data ขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ที่สำคัญ Amazon Web Services (AWS) ยังมาพร้อมกับโซลูชันที่ใช้จัดการกับโครงสร้างพื้นฐานของ Big Data ได้อย่างครอบคลุม แต่จะเป็นอย่างไร เราจะมาอธิบายให้เห็นภาพกันมากขึ้น ดังนี้

 Amazon Elastic MapReduce

 Amazon Elastic MapReduce

Amazon Elastic MapReduce หรือ Amazon EMR เป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรและอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งต่าง ๆ และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของกระบวนการทำงานของ Amazon EMR จะเริ่มจากการกำหนดค่าคลัสเตอร์ และสร้างโหนดต่าง ๆ ของคลัสเตอร์ เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน หลังจากนั้น EMR จะเลือกใช้ชุดเครื่องมือ เช่น Amazon EC2, Amazon EKS เพื่อประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และจะกระจายข้อมูลไปยังโหนดต่าง ๆ ของคลัสเตอร์ เพื่อให้นักพัฒนาสามารถเรียกใช้งานผลการประมวลผลข้อมูลได้

นอกจากนี้ EMR ยังจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับขนาดคลัสเตอร์ได้ตามความต้องการ รวมถึงสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนโหนดในคลัสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณข้อมูลต่าง ๆ 

 Amazon Redshift

อีกหนึ่งโซลูชันจาก AWS คือ Amazon Redshift ซึ่งเป็นบริการคลังข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

สำหรับกระบวนการทำงานจะเริ่มต้นเมื่อข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไฟล์ CSV หรือไฟล์ JSON จะถูกโหลดเข้าสู่ Amazon Redshift ซึ่งมีคลัสเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำแบบคงที่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
หลังจากนั้น นักพัฒนาสามารถใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลใน Amazon Redshift รวมถึงเพื่อการเข้าถึงและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลของ Amazon Redshift ได้


นอกจากนี้ นักพัฒนายังสามารถใช้ Amazon Redshift ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การทำนาย และการสร้างภาพข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 Amazon Kinesis

 Amazon Kinesis

ในส่วนของ Amazon Kinesis นับเป็นอีกหนึ่งโซลูชันจาก AWS ที่ใช้จัดการโครงสร้างพื้นฐาน Big Data ในระบบคลาวด์ โดยให้บริการสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถรับและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทั่วโลก

ทั้งนี้ กระบวนการทำงานจะเริ่มขึ้นเมื่อข้อมูลถูกรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ IoT โซเชียลมีเดีย และเซิร์ฟเวอร์ แล้วถูกส่งไปยัง Amazon Kinesis 

จากนั้น Amazon Kinesis จะทำการประมวลผลข้อมูล เพื่อค้นหารูปแบบ แนวโน้ม และข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงลึกไปใช้ปรับปรุง หรือตัดสินใจในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เช่น การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน และการควบคุมข้อมูลได้อย่างทันท่วงที

ตัวอย่างการใช้ Big Data สำหรับองค์กรต่าง ๆ ในไทย

ปัจจุบันภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการใช้ Big Data อย่างมาก โดยการนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต รวมถึงในด้านความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตัวอย่างการใช้ Big Data สำหรับองค์กรต่าง ๆ ในไทย มีดังนี้

การใช้ Big Data ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในหลาย ๆ ภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำ Big Data ไปใช้งานกันอย่างหลากหลาย โดยตัวอย่างการใช้ Big Data ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันมีดังนี้

 • อุตสาหกรรมค้าปลีก ใช้ช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน และช่วยให้แบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการจัดทำแคมเปญทางการตลาด หรือจัดโปรโมชันที่สนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รวมถึงช่วยดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการได้มากขึ้น 
 • อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักพัฒนาบริการ ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้ามีแนวโน้มในการย้ายเครือข่ายหรือไม่ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดีต่อไป
 • อุตสาหกรรมการเงิน ใช้ในการวิเคราะห์การฉ้อโกงเงิน หรือความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าของสถาบันการเงิน
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้วิเคราะห์สภาพอากาศ คาดการณ์ปริมาณน้ำ หรือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ
 • ด้านการตลาด ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น การพูดถึงแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และใช้พัฒนาแคมเปญทางการตลาด และยังเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าใหม่ ๆ ในช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย 
 • ด้านบันเทิงและท่องเที่ยว ใช้วิเคราะห์กระแสความนิยม และความคิดเห็น รวมถึงการถ่ายทอดสตรีมมิ่งออนไลน์ เพื่อจัดโปรแกรมรายการบันเทิง หรือกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

การใช้  Big Data ในภาครัฐ

สำหรับภาครัฐ ได้มีการใช้  Big Data กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านความมั่นคง ด้านการเงิน ด้านบริการประชาชน ด้านเกษตรกรรม ด้านสาธารณูปโภค และด้านคมนาคม โดยตัวอย่างการใช้ Big Data สำหรับภาครัฐมีดังนี้

 • การนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านจราจร เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และให้บริการคมนาคมขนส่งอย่างเหมาะสม
 • การนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรม เพื่อวางมาตรการในการป้องกันการเกิดอาชญากรรม และเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
 • การนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุข เช่น แนวโน้มของผู้ป่วย ความต้องการในการรักษาพยาบาล และการเกิดโรคระบาด เพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมโรค
 • การนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ ปริมาณฝน และการใช้น้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
 • การนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

สำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่เล็งเห็นแล้วว่า Big Data มีความสำคัญต่อการเติบโตขององค์กร และต้องการหาโซลูชัน AWS มาช่วยจัดการโครงสร้างพื้นฐาน Big Data ของคุณ เลือกใช้บริการ AWS เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ Big Data ขององค์กรกับ CloudHM ผู้ให้บริการ AWS ในไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง

ข้อมูลอ้างอิง:

1. Big Data ในภาครัฐ. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=45196

— Cloud HM