Cloud Server คืออะไร?

14,501
Cloud Server
14,501

Server คืออะไร ?

Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่สำหรับเก็บข้อมูล เป็นตัวคอยบริการสิ่งต่าง ๆ ตามคำเรียกร้อง (Request) ของผู้ใช้งาน (Client) 
ยกตัวอย่างเช่น Web Server หากมีผู้ใช้งาน ต้องการเปิด Website ที่ Server นั้นให้บริการอยู่ ตัว Server ก็จะส่งข้อมูลของ Website นั้น ๆ ไปให้แก่ผู้ใช้งาน นั่นเอง

แล้ว Cloud Server คืออะไร ?

Cloud Server เป็นกลุ่มของ Physical Server หลาย ๆ ตัว ที่ช่วยกันทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cloud Server นี้ จะให้บริการในรูปแบบ Virtual Server (เซิร์ฟเวอร์เสมือน)

หลักการทำงานของ Cloud Server

Cloud Server

(ตามรูปจากด้านล่างขึ้นบน)

  1. SAN storage เป็นที่ไว้สำหรับเก็บข้อมูลแก่ผู้ใช้งานทุกคน
  2. Physical Server หลาย ๆ ตัวจะร่วมกันทำงาน หากตัวใดเสียไป ตัวอื่นก็สามารถทำงานทดแทนได้
  3. Hypervisor เป็น Software ชนิดหนึ่ง เช่น VMware, Hyper-V ที่ต้องลงไว้บน Physical Server แต่ละตัว ความสำคัญของ Hyervisor คือ เพื่อให้สามารถแบ่งเป็น Virtual Server ย่อย ๆ ได้นั้นแหละ
  4. Resource Pool จะประกอบไปด้วย CPU, RAM และ HDD ของทุกอุปกรณ์ (Physical Server, SAN storage) จะทำงานร่วมกัน เป็นที่มาของการที่ Cloud ช่วยกันทำงาน !! 
  5. Virtual Server ก็คือ Server ที่ลูกค้านำไปใช้งาน ซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบตามแต่ Resouce ที่เรามี ซึ่ง App กับ OS ของแต่ละเครื่อง/แต่ละผู้ใช้งาน ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของแต่ละคนเลย เสมือนเป็น Server เครื่องนึง

Cloud Server เอาไว้ทำอะไร?

สามารถใช้งานได้เหมือนกับ Server ทั่วไปเลย ยกตัวอย่างเช่น นำไปทำ Web Server, Application Server เป็นต้น

ถึงตรงนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ว่า Cloud Server ดีอย่างไร และทำอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ทาง Cloud HM เอง มีการให้บริการ Cloud Platform ครบวงจร ทั้ง Domestic Cloud และ Global Cloud เพื่อตอบสนองความต้องการรอบด้านของลูกค้า ดังนี้

  1. Enterprise Cloud
  2. DevOps Cloud
  3. Amazon Web Services
  4. Microsoft Azure


— Cloud HM