Kubernestes

องค์ประกอบสำคัญของ Kubernetes มีอะไรบ้าง?

องค์ประกอบสำคัญของ Kubernetes มีอะไรบ้าง?

Kubernetes ที่ช่วยในการบริหารจัดการ Container จะมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนขนาดไหนบ้าง จะบริหารจัดการได้ยากหรือไม่? มาดูกันครับ!!