Firewall

ทำไมต้องใช้ WAF จำเป็นกับ Website มากแค่ไหน?

ทำไมต้องใช้ WAF จำเป็นกับ Website มากแค่ไหน?

WAF (Web Application Firewall) Firewall ที่ใช้ป้องกันการโจมตีใส่ Web Application จากผู้ไม่หวังดี สำหรับรายละเอียดเชิงลึก อ่านต่อได้ใน Blog นี้