Azure Application Gateway ตัวช่วยให้เว็บไม่ล่มและปลอดภัย

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว IT กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Cloud HM Blog ข่าวสาร และบทความ IT น่าอ่านพร้อมบริการทุก ๆ ท่านน่ะครับ

วันนี้ทาง Cloud HM  ขอแนะนำบริการสำหรับในส่วน Application ที่เป็นที่น่าสนใจ Microsoft Azure มี Service ที่ตอบโจทย์ที่รองรับการใช้งานด้าน Application ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย ยืดหยุ่น รองรับการทำงานปริมาณมาก และยังทำ Load balance  บทความนี้เราจะมาคุยกัน นั้นคือ “ Azure Application Gateway “

Azure Application Gateway คือ Service หนึ่งของ Microsoft Azure ที่ทำงานและช่วยให้ท่านจัดการกับ Web Applications เพื่อรองรับปริมาณการเข้าถึงจำนวนมากด้วยฟีเจอร์ Load balance  และยังกำหนดเส้นทางได้ง่ายๆ

ซึ่งก่อนหน้านี้การจัดการ Web load balance จัดการได้เพียง Layer 4 ของ OSI Model ซึ่งจะอยู่ในลำดับเพียง TCP และ IP เท่านั้น แต่ปัจจุบัน Application gateway ของ Microsoft Azure สามารถจัดการ Load balance ได้ถึง Layer 7 ของ OSI และยังมีฟีเจอร์กำหนดเส้นทางตามสถานที่เก็บได้อีกด้วย ตามรูปภาพด้านล่าง

ภาพรวมของ Application Gateway

 • Platform-managed, scalable, and highly available application delivery controller as a service
 • 99.95 percent uptime service-level agreement for multi-instance deployments
 • Customizable layer 7 load-balancing solution
 • Integrated web application firewall
 • Centralized SSL offload and SSL policy
 • Support for cookie-based session affinity
 • Support for public, private, and hybrid websites
 • Management through Azure APIs

Azure Application Gateway รองรับในการใช้งาน web traffic load balancer และยังสามารถจัดการและกำหนดเส้นทางของ Applicationได้อีกด้วยตามรูปภาพ

ฟีเจอร์ที่รองรับ Application Gateway มีดังนี้

 • Secure Sockets Layer (SSL/TLS) termination: รองรับความปลอดภัยในรูปแบบ Secure Sockets Layer (SSL/TLS)
 • Autoscaling : รองรับขยายตัวเพื่อรองรับการทำงานแบบอัตโนมัติ
 • Zone redundancy : รองรับการทำงานหลายโซน
 • Static VIP: Application Gateway v2 SKU รองรับ static VIP type exclusively.
 • Web Application Firewall: รองรับการป้องกันด้วย WAF
 • Ingress Controller for AKS : สามารถใช้งานกับ AKS
 • URL-based routing: สามารถส่งต่อได้ในรูปแบบ URL
 • Multiple-site hosting: สามารถใช้งานได้หลายระบบ
 • Redirection : สามารถบังคับให้ไปยังที่ระบุได้ด้วยอัตโนมัติ
 • Session affinity
 • Websocket and HTTP/2 traffic
 • Connection draining
 • Custom error pages
 • Rewrite HTTP headers and URL
 • Sizing

Application Gateway ทำงานอย่างไร?

จากรูปภาพแสดงการทำงานของ Application Gateway เมื่อมีข้อมูลเข้ามาจนถึงส่งต่อให้ระบบหลังบ้าน ตามรูปภาพ

Application Gateway Server ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักที่ให้ผู้ที่ต้องการใช้งานติดต่อเข้ามาใช้บริการโดยการเข้าถึงและนำเข้าข้อมูล โดยหลังบ้านจะมี pools ที่คอยรองรับและcomponents ต่างๆที่ช่วยตรวจสอบให้ทำงานได้ตรงตามเงื่อนไขตามรูปด้านล่าง

Application Gateway pricing

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
 • จ่ายตามการใช้งานจริง
 • คำนวณค่าใช้จ่ายตามจำนวนการใช้คิดเป็นตามเวลาที่ใช้ หน่วยเป็นนาที

การคิดค่าใช้จ่าย Application Gateway จะคำนวณค่าใช้จ่ายจาก 2 ส่วนดังนี้

 1. Fixed price :  เป็นค่าใช้จ่ายคงที่โดยจะคำนวณตาม SKU ที่ใช้ และตามจำนวนเวลาการใช้งาน
 2. Capacity Unit price :  ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก Service ที่จากข้อ 1 และคิดตามการใช้งาน โดยจะคำนวณจาก  compute unit หรือ  2500 persistent connections หรือ 2.22-Mbps throughput.
รูปภาพแสดงตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/application-gateway/

ทำไมไว้วางใจ Application Gateway

 • Microsoft ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในการวิจัยและพัฒนาการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • Microsoft มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมากกว่า 3,500 คนที่ทุ่มเทให้กับความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 • Microsoft Azure มีใบรับรองต่างมากมายด้านความปลอดภัย

SLA for Application Gateway

รับประกัน SLA 99.95%  หากมี Application gateway 2 instants หรือใช้งานในประเภท medium หรือ larger หรือ ใช้ในรูปแบบ autoscale หรือ zone redundancy

Application Gateway available by region

Regions ที่ไม่รองรับ หรือยังไม่มีให้บริการ Application Gateway SKU Standard v2 and WAF v2 มีดังนี้

 • UK North
 • UK South2
 • South Africa West
 • China East
 • China North
 • US DOD East
 • US DOD Central
 • US Gov Central
 • Germany Northeast
 • Germany Central
 • Qatar Central

Azure Well-Architected Framework review – Azure Application Gateway v2

แนวทางการออกแบบและปฎิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นเครื่องมือเพื่อตรวจสอบการใช้งานของบริการว่าเหมาะถูกต้องตามคำแนะนำ โดยจะประกอบด้วยด้วย 5  pillars.

 • Reliability
 • Security
 • Cost optimization
 • Operational excellence
 • Performance efficiency

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ลิงค์นี้ :  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/services/networking/azure-application-gateway?toc=%2Fazure%2Fapplication-gateway%2Ftoc.json&bc=%2Fazure%2Fapplication-gateway%2Fbreadcrumb%2Ftoc.json

ข้อแนะนำเบื้องต้น

ทำความเข้าใจ Well-Architected Framework จะช่วยให้ระบบมีการทำงานที่ราบรื่น และมีเสถียรภาพ

และควรจัดการให้เป็นไปตาม  Azure Well-Architected Framework Review  

ตามลิงค์นี้ https://docs.microsoft.com/en-us/assessments/?id=azure-architecture-review&mode=pre-assessment

Microsoft Azure ยังมีโซลูชั่นที่ตอบโจทย์สำหรับการจัดการตามรูปแบบและความต้องการ

 • Traffic Manager บริการจัดการ Network ในกรณีที่ลูกค้าเราอยู่หลายประเทศ เราจะใช้ Traffic Manager ในการเลือก DNS Server ที่อยู่ใกล้กับลูกค้าในประเทศนั้นมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง Web App ที่เราติดตั้งไว้ในพื้นที่นั้น
ภาพแสดงรูปแบบ Azure Traffic Manager

รูปภาพจาก : http://augn.azurewebsites.net/

 • Front Door จะทำการ Route Request ที่เข้ามาผ่าน WAN Edge ของ Microsoft ไปยัง Region หลักใกล้ที่สุดที่แอปรันอยู่ หากไม่สำเร็จก็จะพาไปยัง Region สำรอง รวมถึงยังสามารถแบ่งส่วนของสิ่งที่ถูกร้องขอหากมีขนาดใหญ่ได้ด้วย 
ภาพแสดงรูปแบบ Azure Front Door
 • Load Balancer หากคุณต้องการทำ Load balance โดยฌฉพาะสามารถใช้ Service นี้ได้เช่นกัน
ภาพแสดงรูปแบบ Load Balance

ข้อมูลอ้างอิง: 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-gateway/overview

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-gateway/how-application-gateway-works

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-gateway/application-gateway-components

https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/application-gateway/v1_2/

https://www.microsoft.com/th-th/trust-center?rtc=1

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/services/networking/azure-application-gateway?toc=%2Fazure%2Fapplication-gateway%2Ftoc.json&bc=%2Fazure%2Fapplication-gateway%2Fbreadcrumb%2Ftoc.json

— Cloud HM