AWS มีโซลูชันที่ช่วยผู้ประกอบการทางด้านการเงินอย่างไร?

AWS (Amazon Web Services) หรืออเมซอนเว็บเซอร์วิส เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุมและถูกนำมาใช้มากที่สุดในโลก เนื่องจากบริการของ AWS มีโซลูชันที่ทันสมัย และเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือให้เลือกใช้งานกว่า 200 รายการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้พัฒนาและแก้ปัญหาได้ในทุกอุตสาหกรรม รวมไปถึงผู้ให้บริการทางการเงินก็สามารถนำเครื่องมือจาก AWS ไปใช้เป็นโซลูชันในการบริการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกัน

สำหรับโซลูชันจาก AWS ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนธุรกิจด้านการเงินจะอยู่ในรูปแบบไหนบ้าง มาหาคำตอบได้ในบทความนี้

AWS กับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

AWS มาพร้อมกับโซลูชันที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมทางการเงิน รวมไปถึงบริการคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นและมีความปลอดภัยสูง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์บริการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่พร้อมช่วยสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1. ธนาคาร

บริการจาก AWS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดำเนินของธนาคาร ทั้งในแง่ของการบริการลูกค้าไปจนถึงการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างรากฐานด้านนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจได้ในระยะยาว

ในปัจจุบัน ที่หลาย ๆ ธนาคารจากทั่วโลก ได้มีการย้ายฐานข้อมูลสำคัญไปไว้ในระบบคลาวด์ของ AWS มากขึ้น เนื่องจากสามารถช่วยลดหรือขยายขนาดโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถช่วยบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อรองรับปริมาณผู้เข้าใช้บริการทำธุรกรรมได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และด้วยการใช้ระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารยังสามารถทดลอง ปรับเปลี่ยน รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ได้อย่างเร็วขึ้น

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของธนาคาร DBS ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินยักษ์ใหญ่จากประเทศสิงคโปร์ ที่เลือกใช้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มของ AWS เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบและปรับเปลี่ยนบริการสู่รูปแบบของดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความทันสมัยและมีความหลากหลายต่อการใช้งาน แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด

2. การชำระเงิน

AWS ได้พัฒนาระบบ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจในด้านการชำระเงินให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถประมวลผลการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลได้จากทั่วโลก รวมถึงมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง ตรงตามข้อกำหนดของ Payment Card Industry (PCI)

ถ้าหากพูดถึงรูปแบบการชำระเงินในปัจจุบัน หลายคนคงคุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินด้วยการโอนผ่านแอปพลิเคชันหรือการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด แต่สิ่งสำคัญที่สุดในทุกการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้น จะต้องมีความปลอดภัยต่อทั้งผู้เป็นเจ้าของธุรกิจและตัวลูกค้า นั่นทำให้หลาย ๆ ธุรกิจเลือกใช้บริการของ AWS เนื่องจากระบบของ AWS มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

อย่างในกรณีของสถาบันทางการเงินดิจิทัลอย่าง BBVS ของประเทศโคลอมเบีย ที่เลือกใช้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มของ AWS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงินด้วยเทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) รวมถึงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก 35 ประเทศที่ธนาคาร BBVS เปิดดำเนินการอยู่

3. ตลาดเงินทุน

สำหรับอุตสาหกรรมตลาดเงินทุนนั้น ได้ใช้บริการของ AWS เพื่อเป็นโซลูชันในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความทันสมัยมากขึ้น ช่วยประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทั้งยังสร้างประสบการณ์ให้แก่นักลงทุน ด้วยฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยกระตุ้นการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

ในอุตสาหกรรมตลาดเงินทุนที่มีการตรวจสอบติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลา บริการโครงสร้างพื้นฐานของ AWS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ตัวอย่างกรณีศึกษาของ DTCC บริษัทโฮลดิ้ง ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มของ AWS ในการประมวลผลและวิเคราะห์การลงทุน โดยสามารถทำการประมวลผลพร้อมกัน 20 รายการ บนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นและมีความปลอดภัยสูง

4. การประกันภัย

ในส่วนของอุตสาหกรรมการประกันภัย มีการใช้บริการของ AWS เพื่อเป็นโซลูชันในการสร้างมาตรฐานการบริการ เพิ่มความคล่องตัว รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านไอทีและการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทั้งยังช่วยสานสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า และสามารถช่วยบริหารจัดการด้านความเสี่ยง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ด้วยบริการ AI (Artificial Intelligence) และ ML (Machine Learning) รวมถึงคลาวด์แพลตฟอร์มของ AWS ช่วยให้อุตสาหกรรมประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังได้กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วย

สำหรับกรณีศึกษาที่เห็นได้อย่างชัดเจนในอุตสาหกรรมนี้คือบริษัท AON ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระดับโลก ที่เลือกใช้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มของ AWS เพื่อช่วยประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยสามารถรองรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของพนักงานกว่า 50,000 คนใน 120 ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

AWS มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง

ประโยชน์ของ AWS ในด้านบริการทางการเงิน

ปรับปรุงระบบการทำงานให้ทันสมัย

การใช้งานในระบบเก่า นอกจากจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และลดทอนประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ยังเป็นการนำทรัพยากรที่มีค่า ที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และถูกใช้อย่างไม่สูญเปล่า

AWS จะช่วยสร้างระบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรให้ลงตัวในแต่ละช่วงการใช้งาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมของตนอีกด้วย

สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

AWS ช่วยให้บริการของคุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ทุกประเภท ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล

AWS เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจและนวัตกรรม ช่วยให้คุณสามารถค้นพบไอเดียใหม่ ๆ และสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้างความปลอดภัย

AWS ช่วยให้สามารถดำเนินงานในอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างมั่นใจ ด้วยระบบคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัย อีกทั้งได้มาตรฐานตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำกับดูแลบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หากคุณต้องการตัวช่วยในการให้บริการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และปลอดภัยกว่าที่เคย เลือกใช้บริการที่ Cloud HM ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา, วางแผน, ออกแบบ และติดตั้งโซลูชันของ AWS

— Cloud HM