AWS Data Center Migration บริการย้ายข้อมูลขึ้นคลาวด์สะดวกมากยิ่งขึ้น

Credit: AWS Cloud

ทักทายผู้อ่าน

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วกับบทความประจำเดือนกุมภาพันธ์ของหัวข้อ AWS ซึ่งผู้เขียนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นผมคนเดิมเพิ่มเติมคือพยายามหาเรื่องเล่าสนุก ๆ มาให้ผู้อ่านของ Cloud HM ได้อ่านกัน ได้ทั้งสาระและความสนุกควบคู่ไปพร้อมกัน โดยในบทความนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ AWS Data Center Migration หรือการโยกย้ายข้อมูลนั่นเอง ถ้าใครที่รู้จักอยู่แล้วแต่อาจจะลืม ๆ ไปบ้างแล้วก็สามารถมาทบทวนความจำกันได้ในบทความนี้ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย (ถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะ 😛)

ทำไมต้อง AWS DC Migration

Credit: AWS Cloud

เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าข้อมูลคือสิ่งสำคัญของการปรับใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ, Workflow, การวิเคราะห์ และการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าของธุรกิจต่าง ๆ เช่น การใช้ Machine Learning ในการนำมาจัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์จากปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลให้ได้ Insight ของข้อมูลที่มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การที่เราต้องการปกป้องข้อมูลของเรานั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลและบริการต่าง ๆ รวมถึง Innovation หรือ Technology ของธุรกิจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นการเลือกผู้ให้บริการ Cloud นั้นจึงต้องทำอย่างรอบคอบและต้องเชื่อใจผู้ให้บริการ Cloud ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า AWS ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ยาวนานมาเป็นสิบปีแล้ว ถ้าหากเราต้องย้ายข้อมูลไปยังที่ใดที่หนึ่งสำหรับกรณีใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเลือกมาใช้บริการของ AWS ก็เป็นการตอบโจทย์ไม่น้อยเลยและดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดด้วย

การวางแผนก่อนการย้ายนั้นสำคัญมาก ๆ 

การที่เราจะทำการย้ายข้อมูลนั้นเราควรจะต้องมีเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยเราสามารถออกแบบหรือวางแผนการทำ Data Migration ได้โดยยึดตามหลักหรือประเด็นดังต่อไปนี้

 • Schema Migration เป็นการ Migrate ข้อมูลที่มีลักษณะโครงสร้างแบบเฉพาะ เช่น ตาราง (Table), วิว (View), ดัชนี (Index), ฟังก์ชัน (Function), ลำดับ (Sequence), ประเภทข้อมูล (Data Type)
 • Role Migration เป็นการย้ายผู้ใช้งานและบทบาทหน้าที่หรือ Role สำหรับระบบฐานข้อมูล, (Database)
 • Administrator เป็นการวางแผนการตั้งค่า Session Manager, Lock Manager และอื่น ๆ
 • Storage วางแผนการตั้งค่าตัวกักเก็บข้อมูล
 • Extension เป็นการติดตั้ง Extension ที่จำเป็นต่อการใช้งานเพิ่มเติม

เมื่อเราเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ตามด้านบนแล้ว การทำ Data Migration นั้นควรจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการที่เฉพาะด้านและเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การ Migrate ข้อมูลนั้นจะต้องไม่กระทบระบบอื่น ๆ หรือต้องไม่ทำให้ระบบ Production เสียหาย เมื่อเราย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว เราควรจะต้องมีการทำ Data Verification หรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ย้ายมาด้วยว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ การทำแบบนี้นั้นจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจของในระบบใหม่ที่เราได้ย้ายข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ มาว่าสามารถทำงานได้ดีเหมือนกับระบบก่อนที่จะทำการย้าย

IT Support Thailand

เครื่องมือสำหรับ AWS DC Migration

คราวนี้เรามาดู Tools หรือเครื่องมือที่ทาง AWS นั้นให้บริการเพื่อช่วยให้เราสามารถโยกย้ายข้อมูลของเราได้อย่างมีประสิทภาพกันดีกว่าครับ

โดยผู้ใช้งานที่เป็นแบบ Free Tier ก็สามารถใช้งานได้นะ ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลย แต่ว่าแต่ละ Tool ก็จะมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป

เครื่องมือรายละเอียดการใช้งานราคา
AWS Migration Hub การย้าย cloud และการทำให้โมเดิร์นมากขึ้น (Cloud Migration และ Modernization)A single location to track the progress of application migrationsฟรี! Unlimited – Obtain unlimited right-sized EC2 instance recommendations Unlimited – Track unlimited number of applications as they migrateAWS Migration Hub Pricing
AWS Application Discovery Service ช่วยในการเข้าถึงและทำให้การเคลื่อนย้ายสะดวกมากขึ้นCollects server specification information, performance data, and details of running processes and network connectionsฟรี! 1,000 Applications ต่อบัญชีAWS Application Discovery Service Pricing
AWS Application Migration Service เปลี่ยนและยกระดับการเคลื่อนย้ายข้อมูล Simplify and expedite migrations while reducing costฟรี! Migrate an unlimited number of servers at no charge (for up to 90 days per server)AWS Application Migration Service Pricing
AWS Service Catalog การจัดการชุดหรือกลุ่มข้อมูลแบบ CatalogCreate and manage catalogs of IT services that are approved for use on AWSฟรี! 1,000 API Calls per MonthAWS Service Catalog Pricing
AWS Database Migration Service ตัวช่วยเคลื่อนย้ายฐานข้อมูลAWS Database Migration Service helps you migrate databases to AWS quickly and securely.ฟรี! 750 Hours of Amazon DMS Single-AZ dms.t2.micro instance usage 50 GB of included general purpose (SSD) storageAWS DMS Pricing

ตัวอย่างของ Tool สำหรับการย้ายฐานข้อมูล

Credit: AWS Cloud

AWS Database Migration Service (DMS) เป็นเครื่องมือสำหรับ Migrate Database ขึ้นไปบน Cloud ของ Amazon โดยรองรับ Database ได้หลากหลาย เช่น Oracle, SQL Server, MySQL, MariaDB, และ PostgreSQL 

ผู้ใช้งานสามารถทำการย้าย Database ที่กำลังทำงานอยู่ขึ้นไปบน Cloud โดยไม่มี Downtime นอกจากนี้ยังรองรับการย้าย Database ที่ต่างประเภทกันได้ด้วยโดยจะมี AWS Schema Conversion Tool ช่วยในการ Convert Schema และ Stored Procedures ระหว่างฐานข้อมูลแต่ละชนิดได้ โดย AWS DMS จะทำการสร้าง Replication Instance ขึ้นมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างฐานข้อมูลต้นทางและปลายทาง นอกจากนี้ยังสามารถทำงานระหว่างที่กำลังย้ายได้ด้วยโดยจะมีระบบที่คอยตรวจสอบผลการย้าย Database แต่ละข้อมูลให้อยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดเพิ่มเติมคือ AWS DMS ยังรองรับการย้าย Database ได้หลายรูปแบบ เช่น รองรับการย้ายจาก On-premise, Database บน EC2 Instance หรือ RDS Database Instance ไปยัง Database อีกฝั่งหนึ่งที่ทำงานอยู่บน AWS ได้ นอกจากนี้คุณสมบัติหรือข้อดีของ AWS DMS มีดังนี้ด้วย

 • กระบวนการโยกย้าย

เราใช้ AWS CloudEndure software หรือบริการ AWS Server Migration เพื่อทำซ้ำแอปพลิเคชันของคุณไปยัง AWS โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

 • ทดสอบและปรับแต่ง 

การทำงานของเราจะดำเนินไปอย่างราบรื่นเสมอ มีการตรวจสอบตลอดเวลาว่าไม่มี Downtime และแอปพลิเคชันทั้งหมดยังคงทำงานได้บน Cloud

ขั้นตอนของการทำ Data Migration Service (DMS)

Credit: AWS

Amazon Data Migration Service (DMS) เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราย้ายข้อมูลจาก Database จากที่อื่น ๆ มายัง AWS หรือจะย้ายระหว่าง AWS ก็ได้ โดยถ้าพูดให้เจาะจงไปอีกก็คือ DMS นั้นจะทำการย้ายฐานข้อมูลหรือ Database มายัง Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) โดยมีระยะเวลา Downtime น้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลย โดยเราสามารถทำการย้ายข้อมูลได้โดยการสร้างเครื่อง EC2 เปล่า ๆ ขึ้นมาเพื่ออ่านข้อมูลจากแหล่งฐานข้อมูลหรือ Source Database มาประมวลผลก่อนจะส่งไปยังฐานข้อมูลเป้าหมายหรือ Target Database โดยจะแบ่งขั้นตอนเป็น 3 ส่วนดังนี้

 1. Full Load ย้ายข้อมูลทั้งหมดมาเก็บไว้โดยจะมีการสร้างข้อมูลที่คล้ายกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 2. Cached Change Replication เก็บ Cached Change ที่เกิดขึ้นระหว่าง Full Load มาเก็บไว้แล้วเรียกใช้ภายหลัง
 3. Change Replication เมื่อส่ง Cached Change ไปที่ Target Database แล้วให้ทำการคัดลอกหรือ Replicate การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มายัง Target Database เรื่อย ๆ จนกว่าจะครบเวลาที่กำหนด

มาใช้บริการการย้ายข้อมูลไปยัง AWS ของ Cloud HM กันเถอะ

 • บริการย้ายข้อมูลสำหรับ AWS เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ AWS ที่ผ่านการอบรมและได้การรับรองจาก AWS ที่จะช่วยลูกค้าย้ายฐานข้อมูลไปที่ AWS ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
 • ลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีลงกว่า 31% เมื่อเปลี่ยนมาใช้ AWS
 • พัฒนาบริการอื่น ๆ ในระหว่างการย้ายข้อมูล ในระหว่างการย้ายข้อมูลนั้นลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดรัน workload อื่น ๆ นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยลูกค้าพัฒนาบริการหรือสินค้าได้ในระหว่างการย้ายข้อมูลอีกด้วย ทำให้ลูกค้าปฏิบัติงานอย่างเต็มระบบในระหว่างที่ย้ายฐานข้อมูล
 • ความใส่ใจ เราใส่ใจในเรื่องของคุณภาพและการบริการรวมไปถึงประสิทธิภาพของระบบและต้นทุนที่ลูกค้ากำหนดไว้ให้เราด้วย 
 • ทันสมัย เราเลือกใช้เฉพาะ Solution ที่ดีที่สุดและได้รับการอัพเดทล่าสุดจาก AWS เสมอ ทำให้ระบบที่เราออกแบบให้ลูกค้านั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทิ้งท้าย (How to Start)

อ่านมาจนถึงตรงนี้ถ้าหากผู้อ่านมีความสนใจในบริการของ AWS โดยเฉพาะถ้าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการ AWS โดยเฉพาะย้ายข้อมูลและฐานข้อมูลจากระบบเก่าหรือจากผู้ให้บริการเจ้าอื่นมายัง AWS สามารถติดต่อ Cloud HM เพื่อให้คำปรึกษาได้โดยตรงเลยครับ เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำได้สอดคล้องกับรูปแบบของบริษัทและเรามีการให้บริการ Cloud Platform ครบวงจร ทั้ง Domestic Cloud และ Global Cloud เพื่อตอบสนองความต้องการรอบด้านของลูกค้าครับ

อ้างอิง

 1. https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/
 2. https://aws.amazon.com/architecture/migration/
 3. https://aws.amazon.com/cloud-migration/how-to-migrate/
 4. https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/how-migrate-on-premises-workloads-aws-application-migration-service/

— Cloud HM