จบปัญหาจาก Cloud รูปแบบเดิม ต้องรู้ Sovereign Cloud คืออะไร?

ความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่บน Cloud มีผลโดยตรงต่อความมั่นคงขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงในส่วนของภาครัฐด้วยเช่นกัน เนื่องจากในแต่ละประเทศมีข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายการใช้งาน Cloud ที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง รวมถึงช่องโหว่ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการใช้บริการ Cloud และเพื่อให้การใช้บริการ Cloud มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริการอย่าง Sovereign Cloud จึงได้ถือกำเนิดขึ้น แล้วบริการ Sovereign Cloud ที่ว่านี้คืออะไร? รวมถึงมีคุณสมบัติอะไรบ้าง และจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการใช้งานบริการ Cloud ในรูปแบบเดิมได้อย่างไร เรามีคำตอบมาให้แล้วในบทความนี้

บริการ cloud แบบ sovereign cloud เสริมความปลอดภัย

ปัญหาที่ต้องเจอในระบบ Cloud แบบเดิม

บริการ Sovereign Cloud Services เป็นบริการที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบได้ในการให้บริการ Cloud ในรูปแบบเดิม ซึ่งมีอยู่หลายประการดังนี้

ความขัดแย้งของการบังคับใช้ข้อตกลงด้านกฎหมาย

บริการ Cloud รูปแบบเดิมนั้น แม้จะมี Data Center ตั้งอยู่ที่ไทยแต่ก็อาจจะถูกกฎหมายจากประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของประเทศนั้น ๆ (Jurisdictional Control) นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถป้องกันและบังคับการเข้าถึงข้อมูลจากกฎหมายต่างประเทศ ทำให้ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ไม่ได้มีอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty อย่างแท้จริง

ความไม่มีเสถียรภาพในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศ

บริการ Cloud แบบเดิมจะให้บริการจากต่างเขตพื้นที่ จึงมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศหากอินเทอร์เน็ตมีปัญหา และทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนระบบ Cloud ที่ใช้งานอยู่ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย เพราะต้องเจอกับการใช้บริการ Cloud ที่หยุดชะงัก

ความไม่ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร

ต้องยอมรับว่าระบบ Cloud ในรูปแบบเดิม ยังมีข้อด้อยในด้านการปกป้องและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลอยู่มาก โดยเฉพาะการใช้งาน Cloud ในต่างประเทศ เพราะอาจถูกผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ทำการเจาะข้อมูล และอาจเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนขององค์กรได้

Sovereign Cloud Service คืออะไร?

Sovereign Cloud Services คือ บริการที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการใช้บริการ Cloud ในรูปแบบเดิม ซึ่งจะเป็นระบบ Cloud ที่ถูกจัดการและตั้งค่าให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ โดยตรง รวมถึงมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในแต่ละพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใด ๆ เพิ่มเติม จึงมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งาน Cloud ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด และมีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงมีเสถียรภาพต่อการใช้งาน

นอกจากนี้ บริการ Sovereign Cloud Services จะช่วยให้องค์กรไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ อีกทั้งข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้จากภายในเขตพื้นที่ หรือประเทศเดียวกันเท่านั้น ลดความเสี่ยงในการถูกแทรกแซง ถูกโจมตี หรือถูกขโมยข้อมูลโดยองค์กรที่ไม่หวังดีนอกประเทศ ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสูงสุด

sovereign cloud คือบริการคลาวด์ที่ตรงตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

5 คุณสมบัติพื้นฐานของ Sovereign Cloud

1. ติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเท่านั้น

คุณสมบัติแรกที่ทุก ๆ Sovereign Cloud ต้องมีก็คือ การติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cloud ในพื้นที่ของประเทศที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบประมวลผล (Computer), ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) , ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อ (Network), ระบบการจัดการต่าง ๆ (Management) และอื่น ๆ

2. การประมวลผลและการดำเนินการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศเท่านั้น

การประมวลผล และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบน Sovereign Cloud ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เท่านั้น โดยไม่มีข้อกฎหมายของประเทศอื่น ๆ มาขัดแย้งหรือแทรกแซงได้

3. จำกัดการเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ บน Sovereign Cloud ไว้เพียงในประเทศเท่านั้น

การเข้าถึงข้อมูลบน Sovereign Cloud และทรัพยากรต่าง ๆ บนระบบ Cloud รูปแบบนี้ ควรจำกัดเอาไว้ให้สามารถเข้าถึงได้เพียงในประเทศ และเข้าถึงโดยประชากรของแต่ละประเทศเท่านั้น ไม่ควรให้สิทธิ์การเข้าถึงจากนอกเขตพื้นที่ของประเทศ

4. ทุกขั้นตอนของบริการ Sovereign Cloud ต้องเกิดขึ้นภายในประเทศเท่านั้น

ทุกขั้นตอนในการให้บริการ และใช้บริการระบบ Cloud รูปแบบนี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นภายในประเทศเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล, การเข้าถึงข้อมูล ,การรับส่งข้อมูลภายในระบบ Cloud รวมถึงการใช้ API และการบริหารจัดการ

5. Sovereign Cloud ต้องสามารถใช้ได้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน

ทรัพยากรและการดำเนินการของ Sovereign Cloud จะต้องเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจในประเทศนั้น ๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูล และความมั่นคงให้กับองค์กร

6. การให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลต้องอยู่ที่ผู้ใช้บริการ Sovereign Cloud เท่านั้น

สิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลจะต้องเป็นของผู้ใช้บริการ Sovereign Cloud อย่างสมบูรณ์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการในระดับประเทศ หน่วยงานองค์กรใด ๆ หรือระดับบุคคลก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะไม่มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ หรือนำข้อมูลใด ๆ ไปใช้ และไม่สามารถส่งต่อให้กับบุคคลที่สามได้

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ Sovereign Cloud Services ในไทยที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดในไทยทุกประการ เลือก Sovereign Cloud บนระบบ VMware จาก Cloud HM ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Cloud ในไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมทีมงานที่มีความชำนาญที่จะดูแลคุณด้วยความเชี่ยวชาญสูงสุด