แนะนำบริการ AWS เพื่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ

บริการของ AWS ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่

ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป กลายเป็นตัวกระตุ้นให้หลาย ๆ องค์กรต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) พร้อมกับสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

AWS มีโซลูชั่นที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลขององค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจและขยายโอกาสการเติบโต และพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป สำหรับองค์กรหรือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชั่นใหม่ ๆ  AWS คืออีกหนึ่งตัวช่วย เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถพัฒนาได้แบบไร้รอยต่อ

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล คืออะไร?

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) คือ กระบวนการกระตุ้นให้ผู้ประกอบ ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการก้าวเข้าสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเว็บไซต์ หรือการแปลงข้อมูลทั้งหลายให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล แต่ยังหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • สร้างโซลูชั่นดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชันบนมือถือหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
  • ย้ายจากโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ในองค์กรเป็นการประมวลผลบนคลาวด์
  • ใช้เซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

เพิ่มความสามารถในการผลิต

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล นำมาซึ่งการเกิดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ หนึ่งในนั้น คือ Cloud Platform เช่นเดียวกันกับ AWS ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่เข้ามาช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถประหยัดเวลาในการดำเนินงานลงได้ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยลดการใช้แรงงานคน และส่งเสริมให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้เทคโนโลยี AI ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างแทนมนุษย์ได้ รวมถึงยังสามารถนำมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Machine Learning ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่างสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตกันมากขึ้น จึงมีความคาดหวังต่อการใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

บริการของ AWS จึงเป็นโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้แก่องค์กรธุรกิจได้อย่างลงตัว ทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการใช้บริการผ่านสมาร์ตโฟน รวมไปถึงสามารถจัดทำระบบสนับสนุนการบริการลูกค้าที่เป็นระบบอัตโนมัติได้อีกด้วย

ลดต้นทุนในการดำเนินงาน

การลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ ในการดำเนินงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หรือค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรมนุษย์  

AWS มีโซลูชั่นที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและประมวลผลเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชันบน Cloud ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่มีราคาแพง ทั้งยังช่วยให้กระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Machine Learning หนึ่งในบริการของ AWS

AWS มาพร้อมโซลูชั่นสำหรับสร้างสรรค์เทคโนโลยีสมัยใหม่

Data Center

Data Center ศูนย์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการของ AWS โดยภายในศูนย์จะเป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่ระบบไอทีต้องการ เช่น เซิร์ฟเวอร์ ไดรฟ์พื้นที่เก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และปกป้องข้อมูลขององค์กรให้ปลอดภัย

DevOps

DevOps อีกหนึ่งโซลูชั่นจาก AWS ที่ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ และจัดการโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

IoT Core

IoT Core เป็นโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับบริการของ AWS และอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลและการดำเนินการตามข้อมูลของอุปกรณ์ รวมถึงปกป้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์และข้อมูล ด้วยการตรวจสอบร่วมกัน และการเข้ารหัสแบบครบวงจร

Machine Learning

Machine Learning โซลูชั่นที่ช่วยเสริมขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยชุดบริการ AI และ ML ที่ครอบคลุมที่สุด พร้อมช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของลูกค้า ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้ง่ายขึ้น 

สำหรับองค์กรไหนที่ไม่อยากตกขบวน และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน มาเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลไปด้วยกัน เลือกใช้บริการของ AWS ผ่านการให้บริการของ CloudHM ผู้ให้บริการ AWS ในไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง