Hybrid Cloud และ Multicloud ตัวเลือกใหม่ที่มีประโยชน์กับธุรกิจคุณ

สวัสดีเพื่อน ๆ ชาว IT ทุก ๆ คนนะครับ สมัยนี้ Cloud Computing เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งก็มีการใช้งานกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) และ IaaS (Infrastructure as a Service) ก็ขึ้นอยู่ว่าองค์กรนั้นจะเลือกเอารูปแบบไหนมาใช้งานให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรตัวเอง สำหรับใน Blog นี้ จะมาแนะนำการใช้งานแบบ Hybrid Cloud และ Multicloud ว่ามีประโยชน์อย่างไร รวมไปถึงความแตกต่างของทั้ง 2 แบบ แต่ก่อนที่จะแนะนำ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนในเรื่องของนิยามและความแตกต่างของ Public Cloud กับ Private Cloud

Public Cloud คืออะไร?

Public Cloud เป็นบริการ Cloud ที่เราสามารถไปเช่าใช้ Resources ได้ โดยเข้าใช้งานได้ผ่านทาง Internet ซึ่ง Resource ที่ว่าก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Storage, Infrastructure หรือแม้กระทั่ง Application ข้อดีของ Public Cloud คือการที่สามารถ Scale และแชร์ Resource ให้คนอื่นได้ Public Cloud มีให้บริการครบทั้ง 3 แบบ ได้แก่ SaaS, PaaS และ IaaS

Private Cloud คืออะไร?

Private Cloud เป็นรูปแบบ Cloud Computing ที่สามารถเข้าใช้งานผ่านทาง Internet หรือจะเป็น Network แบบ Private อาจจะมีบางองค์กรที่ทำ Private Cloud ขึ้นมาเอง ดูแลเอง หรือบางองค์กรจะจ่ายเงินเพื่อไปใช้บริการกับ Service Provider เช่น Cloud HM เพื่อที่จะใช้  Private Cloud ก็ได้เช่นกัน

Multicloud คืออะไร?

Multicloud  คือการที่เราใช้งาน Cloud Service บน Public Cloud มากกว่า 1 ราย แม้ว่าองค์กรคุณจะมีการใช้งาน Private Cloud อยู่หรือไม่ก็ตาม องค์กรที่ใช้งานแบบนี้จะใช้ประโยชน์จาก Service ที่หลากหลายของ Public Cloud แต่ละเจ้า โดยเลือกจากผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดในการใช้งาน หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง ยิ่งใช้งาน หลาย ๆ ที่ ก็ยิ่งป้องกันความเสี่ยงของ Workload ที่จะเสียหาย


ประโยชน์ของการใช้งานแบบ Multicloud

 1. ใช้จุดแข็งของหลาย ๆ เจ้า สามารถเลือกใช้บริการที่เป็นจุดแข็งของเจ้านั้น ๆ ได้ โดยแต่ละเจ้าก็จะมีจุดแข็งแตกต่างกัน บางบริษัทอาจจะเหมาะกับอีกเจ้านึง ลูกค้าของบริษัทอาจจะใช้งานอีกเจ้านึง การที่มีหลายตัวเลือก ทำให้ผู้ใช้งานมีความยืดหยุ่น สามารถนำบริการที่มีอยู่ไปจับคู่กับของลูกค้าที่ใช้งาน Public Cloud เจ้านั้น ๆ ได้ง่าย เป็นต้น
 2. ไม่ได้ยึดติดกับ Public Cloud รายเดียว ถ้าคุณใช้บริการกับ Public Cloud แค่รายเดียว คุณจะเสียทั้งเวลาและเงินอย่างมากในการย้ายระบบไปที่ต่าง ๆ แต่ถ้าองค์กรคุณใช้งานแบบ Multicloud จะทำให้สามารถจัดการ Workload ได้ง่ายกว่า ถ้าบริการ Cloud ของ Public Cloud บาง Service down ไป (ถึงแม้ว่า Public Cloud จะทำระบบมาดีแค่ไหน แต่ความเสี่ยงก็มีอยู่เสมอ)
 3. จัดการความเสี่ยงได้ดี การใช้งานแบบ Multicloud ช่วยป้องกันข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ โดยการใช้บริการ Backup ที่สามารถกู้คืนได้ให้เป็นไปตาม BCP ที่องค์กรกำหนด ในกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับหรือภัยทางธรรมชาติ

Hybrid Cloud คืออะไร?

แม้ว่าการใช้งาน Cloud Service เวลาทุกคนพูดถึงก็จะนึกถึง Public Cloud ซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ Solution ของทุกองค์กรไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กรซึ่งอาจจะใช้งานทั้ง Public Cloud และ Private Cloud ก็ได้Hybrid Cloud คือการใช้งานรวมกันระหว่าง Public Cloud และ Private Cloud หรือ On-premises ก็ได้ โดยทั้งคู่จะเชื่อมต่อเข้าหากันด้วย VPN หรือ Private Link ต่างจากโครงสร้างแบบ Multicloud ที่ Admin จะต้อง Manage การใช้งานแต่ละรายด้วย Console ควบคุมที่แตกต่างกันของแต่ละเจ้า แต่การใช้งานแบบ Hybrid Cloud จะสามารถจัดการได้ง่ายกว่าเนื่องจากทุกอย่างเชื่อมเข้าหากัน
สมัยนี้การใช้งาน Hybrid Cloud เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว เนื่องจากก่อนที่ทุกคนจะย้ายขึ้นมาใช้งาน Cloud ก็ต้องมี Infrastructure แบบดั้งเดิมกัน แล้วก็ไม่ได้ย้ายเหมามาทั้งหมด Infrastructure อาจจะด้วยเรื่องของราคา หรือ Resource ที่ไม่สามารถจะย้ายมาได้ ทำให้ต้องเชื่อมต่อกันระหว่าง On-premises กับ Private Cloud หรือ Public Cloud ซึ่งบางรายก็มองว่าเป็นประโยชน์ เช่น เก็บไฟล์ความลับสำคัญไว้ที่  On-Premises หรือ Private Cloud แล้วใช้ประโยชน์จากข้อดีของ Public Cloud  ที่มี Resource ที่มากกว่าและมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ได้กว่า


ลักษณะโครงสร้างของ Hybrid Cloud

 • เป็นโครงสร้างแบบเป็นส่วนกลางที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุก Platform
 • Hybrid Cloud ให้ความมั่นใจในเรื่องของความคงทน, การเชื่อมต่อที่เร็วและปลอดภัยระหว่างองค์กรและ Cloud
 • รวมส่วนของ Network เข้าไว้ด้วยกัน
 • สามารถ Monitor และจัดการ Resource ได้ง่าย

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ Multicloud หรือ Hybrid Cloud?

 1. ข้อจำกัดด้านทุน ธุรกิจที่ไม่ได้มีสภาพคล่องมากนักควรเลือกใช้งาน Public Cloud แล้วค่อยมองเรื่องการใช้งานแบบ Multicloud ในภายหลัง เนื่องจาก Public Cloud มีต้นทุนในการดูแลต่ำกว่าการดูแลโครงสร้างแบบ Hybrid Cloud เนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องดูแล Infrastructure เช่น การสร้าง Server, การ Update Patch และอีกมากมาย ทาง Public Cloud เป็นผู้ดูแลให้ทั้งหมด
 2. ความปลอดภัยในการใช้งาน ถ้าธุรกิจที่คุณทำต้องทำงานร่วมความลับของข้อมูลเป็นจำนวนมาก ควรจะใช้งานสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid Cloud จะดีที่สุด เนื่องจากข้อมูลสำคัญควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ด้วย Private Cloud หรือ On-premises ของตัวองค์กรเอง
 3. การ Migrate ขึ้น Cloud  การ Migrate ข้อมูลและระบบธุรกิจทั้งหมดไปใช้งานบน Cloud อาจจะต้องใช้ Resource และเวลาในการย้ายค่อนข้างเยอะ สำหรับหลาย ๆ ธุรกิจอาจไม่สามารถทำแบบนั้นได้ในทันทีทำให้ต้องใช้งานกันแบบ Hybrid Cloud
 4. ต้องการความน่าเชื่อถือ ธุรกิจเช่น Online Streaming ควรจะ Deploy ไว้บน Cloud หลาย ๆ ที่จะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย เนื่องจากต้องทำให้ Website และ Application สามารถใช้งานได้ รองรับผู้คนที่เข้าใช้งานในช่วง Peak hours ได้ หาก Service Down ไป ลูกค้าก็จะมองว่าไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอที่จะให้บริการ

ความแตกต่างของ Multicloud เทียบกับ Hybrid Cloud

Hybrid Cloud เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud ทำงานโดยมีจุดประสงค์เดียวกัน ซึ่งมีความแตกต่างจาก Hybrid Cloud อยู่หลัก ๆ 2 ข้อ

 1. ในขณะที่ Hybrid Cloud คือการใช้งานร่วมกันระหว่าง Private และ Public Cloud ตัว Multicloud คือการใช้งาน Public Cloud หลาย ๆ เจ้า ซึ่งอาจจะมีทั้ง Physical หรือ VM ที่ On-Premises รวมไปถึง Private Cloud อยู่แล้วก็ได้เช่นกันมองง่าย ๆ Hybrid Cloud เป็น Subset ของ Public Cloud นั่นเอง
 1. รูปแบบของ Multicloud ที่เราใช้ แต่ละเจ้าที่ใช้อาจจะใช้ในงานคนละงาน ซึ่งไม่ได้เหมือนกับ Hybrid Cloud ที่ระบบจะทำงานร่วมกัน บางรายอาจจะใช้งาน Multicloud ในรูปแบบของ Project ให้กับลูกค้าเป็นราย ๆ ไม่จำเป็นต้องมี Dedicate link หรือ Private Link ในการเชื่อมต่อก็ได้

ทั้ง 2 รูปแบบช่วยให้องค์กรพัฒนาในเรื่องของการ Operation ฉะนั้นจะมีประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นว่าจะหยิบรูปแบบใดที่เหมาะสมกับตัวเองมาใช้งานได้ครับสำหรับ Cloud HM ของเราเองก็มีให้บริการ Private Cloud และ Public ที่สามารถช่วยให้องค์กรของคุณค่อย ๆ Transform เข้าสู่โลกของ Digital ครับ สนใจบริการของ Cloud HM สามารถติดต่อได้ที่นี่ครับ

— Cloud HM