ทำไม AWS เลือกลงทุนกว่าแสนล้านเพื่อสร้าง Data Center ในไทย?

AWS ประกาศสร้าง Data Center ในไทย


หลังจากที่อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com, Inc. ประกาศแผนการลงทุน Data Center ในประเทศไทย โดยทุ่มงบลงทุนกว่า 1.9 แสนล้านบาท ทำให้เป็นที่จับตามองจากทั้งทางภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังปลุกกระแสให้หลาย ๆ คนหันมาสนใจในเรื่องของ Data Center กันมากขึ้น

หากอยากรู้ว่า Data Center คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร รวมถึงทำไม AWS ถึงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ลงทุนในครั้งนี้ และด้วยรูปแบบการบริการของ AWS ที่มาพร้อมกับโซลูชันเพื่อตอบโจทย์กับทุกธุรกิจ จะเอื้อประโยชน์อย่างไรให้กับคนในประเทศ เราขอมาสรุปให้รู้กันในบทความนี้

Data Center คืออะไร?

Data Center หรือศูนย์ข้อมูล เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่ระบบไอทีต้องการ โดย Data Center นั้นเป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บ ดำเนินการ และดูแลเครื่องมือสำคัญ ๆ ในการให้บริการ Cloud ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ ไดรฟ์พื้นที่เก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลของผู้ใช้บริการ Cloud ในแต่ละเจ้า เพื่อให้เกิดความราบรื่นที่สุดในการใช้งาน โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลจำนวนมากในหลากหลายประเภท ทั้งข้อมูลที่มีความสำคัญและละเอียดอ่อน ดังนั้น Data Center จึงต้องมีความปลอดภัยสูงมาก รวมถึงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ครบครันเพื่อดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของการสร้าง Data Center ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยให้ผู้บริการเครื่องมือบน Cloud อย่าง AWS สามารถมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองในยามฉุกเฉิน และมีระบบการสำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บและดูแลข้อมูล พร้อมทั้งรักษาคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ เอาไว้ได้ด้วย

รู้จัก AWS Asia Pacific (Bangkok) Region

AWS นั้นมี Data Center กระจายอยู่ทั่วโลก โดยจะแบ่งส่วนเป็นภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อที่จะได้รองรับผู้ใช้งานจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ AWS Region นั้นมีอยู่แล้วกว่า 10 แห่งทั่วโลก และ Data Center ที่ประกาศสร้างในประเทศไทยจะเป็นแห่งที่ 11 

สำหรับ Data Center ที่ทาง AWS จะสร้างขึ้นในไทยนั้น คือ AWS Asia Pacific (Bangkok) Region ซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย AWS จะใช้ประเทศไทยเป็น Hub สำหรับการจัดการข้อมูลและให้บริการ AWS บน Cloud ของทั้งภูมิภาค ที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์หลากหลายประการ ดังนี้ 

ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการจัดตั้ง AWS Asia Pacific (Bangkok) Region

  1. ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคสามารถใช้ประโยชน์จากบริการของ AWS ในสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. เร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลง สู่การทำงานในรูปแบบดิจิทัลของทางภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น เพื่อความคล่องตัว และสร้างความยืดหยุ่น พร้อมพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในอนาคต
  3. ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเข้มแข็งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจในไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสามารถเข้าถึงบริการด้านดิจิทัล และบริการ Cloud ที่มีคุณภาพได้

Data Center ทำให้คนไทยเข้าถึงบริการของ AWS ง่ายขึ้น

ทำไม AWS จึงเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้ง Data Center?

สาเหตุที่ทำให้ดีลใหญ่ ที่มีงบประมาณกว่าแสนล้านบาทของ AWS เลือกมาลงทุนในประเทศไทยแทนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เนื่องจากมองเห็นศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย โดยมี 2 ประการหลัก ๆ ด้วยกัน

  1. ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสร้าง Data Center ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมากและเพียงพอต่อการใช้ในการดำเนินการของศูนย์ข้อมูล 
  2. ตลาดดิจิทัลและ Cloud ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ และมีอัตราการเติบโตสูง รวมถึงมีความต้องการใช้บริการเกี่ยวกับ Cloud และ บริการดิจิทัลต่าง ๆ อยู่ในระดับสูง ทั้งในภาคประชาชน องค์กรเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลเองก็ตาม 

ไทยได้อะไรจากการลงทุน Data Center ของ AWS?

เมื่อ AWS เข้ามาลงทุนสร้าง Data Center ในไทย แน่นอนว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

โอกาสในการสร้างรายได้ และเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน

เมื่อ AWS เข้ามาสร้าง Data Center ในไทย แน่นอนว่าจะต้องใช้บริการธุรกิจและแรงงานภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคาร การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ รวมถึงการใช้แรงงานคนไทยในการจัดการดูแล Data Center ด้วย 

ดึงดูดบริษัทอื่น ๆ ให้มาลงทุนในไทย

เมื่อ Amazon ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เลือกลงทุนในประเทศไทย แน่นอนว่าจะทำให้บริษัทชั้นนำอื่น ๆ เริ่มให้ความสนใจในการขยายตลาด และมาลงทุนในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะช่วยสร้างโอกาสให้แรงงานไทยได้พัฒนาและมีองค์ความรู้ระดับสูงมากขึ้น

องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยจะสามารถเข้าถึงบริการจาก AWS ได้มากขึ้น

แม้ว่าจะมีการให้บริการ AWS ในไทยอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนัก ทำให้บริษัทต่าง ๆ ในไทยพลาดโอกาสที่จะพัฒนาการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นเมื่อ AWS มาตั้ง Data Center ในไทย ก็จะทำให้ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบริการของ AWS ได้ง่ายขึ้น

คว้าโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการเปลี่ยนองค์กรในรูปแบบเดิม ๆ สู่ความเป็นดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต เลือกใช้ AWS ผ่านบริการของ CloudHM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ AWS ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน