9 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายสำหรับ Azure

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว IT กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Cloud HM Blog ข่าวสาร และบทความ IT น่าอ่านพร้อมบริการทุก ๆ ท่านน่ะครับ

ในการขึ้นระบบทุกครั้ง  สิ่งที่ต้องคำนึงด้วยและขาดไม่ได้คือการประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายของทรัพยากรที่ใช้ในระบบนั้นๆด้วย  แต่ไม่ว่าอย่างไรการใช้งานบน Public Cloud แตกต่างจาก Private Cloud

การใช้งานบน Physical หรือ Private Cloud ท่านอาจจะประเมินการใช้งานทรัพยากรล่วงหน้าในอนาคต ซึ่งทำให้การซื้อใช้งานอุปกรณ์ต้องซื้อในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง ถึงแม้ยังไม่ได้ใช้งานก็ตาม ทำให้เกิดค่าเสียโอกาสของการใช้งานทรัพยากร. แต่การใช้งานบน Public Cloud เป็นการประเมินการใช้งานในรูปแบบขนาดเล็กไปก่อนหากมีความจำเป็นหรือต้องการใช้สามารถปรับตามความต้องการเลย ในบางบริการไม่มีการปิดระบบจึงทำให้ไม่มีกระทบในเชิงธุรกิจ

ถึงแม้ว่าก่อนใช้งานบริการต่างๆมีการประเมินค่าใช้จ่ายอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว แต่เมื่อใช้งานสักระยะหนึ่ง คุณสามารถประเมินสิ่งที่ต้องใช้และปรับให้สามารถใช้งานเต็มประสิทธิภาพและยังประเมินในการลดค่าใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัด ตามคอนเซ็ปต์ Public Cloud ใช้เท่าไหร่ จ่ายตามนั้น  

การดำเนินการเพื่อให้ลดค่าใช่จ่ายสามารถดำเนินการได้แยกเป็นหัวข้อใหญ่ได้ดังนี้

 1. รูปแบบใช้บริการชำระเงินบน Azure
 2. ลดค่าใช้จ่ายโดยการเลือกใช้จ่ายแบบระยะยาว
 3. การประเมินด้วย Advisor ซึ่งเป็นระบบ AI ของ Microsoft
 4. ปิดและเปิดบริการเมื่อไม่มีการใช้งาน
 5. ใช้งานในรูปแบบ Hybrid  
 6. ปรับลดขนาดเท่าที่ใช้งาน
 7. เปลี่ยนไปใช้งาน Container
 8. ลบดิสหรือทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน
 9. ย้าย Database ไปใช้ในรูปแบบ Elastic Database
 1. รูปแบบใช้บริการชำระเงินบน Azure

หากเลือกสั่งซื้อบริการ Azure มีการซื้อตรงผ่านบัตรเครดิตในรูปแบบ Pay-as-you-go หรือ ซื้อผ่านผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากMicrosoft ในการเป็นตัวแทนในการขายบริการ ส่วนการนี้จะเป็นในรูปแบบ CSP หรือ EA มีเงื่อนไขและรายละเอียดแตกต่างกัน  การซื้อบริการในรูปแบบ CSP และ EA มีเงื่อนไขตามข้อตกลงของ Microsoft , ตัวแทนขาย และผู้ซื้อ

หากใช้ระยะยาว 3 ปี แนะนำให้ใช้ในรูปแบบ EA จะได้ส่วนลดสูงสุดในการใช้บริการ  รายละเอียดและเงื่อนไขตามรูปภาพด้านล่าง

รูปภาพ: https://www.softwareone.com/en-us/blog/all-articles/2021/05/25/microsoft-ea-vs-csp

2. ลดค่าใช้จ่ายโดยการเลือกใช้จ่ายแบบระยะยาว

การใช้บริการระยะยาว 1-3 ปี และชำระล่วงหน้า บน Microsoft Azure  ช่วยประหยัดสูงสุดถึง 80% ในบางบริการ แต่บริการที่เรียกว่าจ่ายล่วงหน้าแบบเหมาจ่าย จะมีเพียงบางบริการเท่านั้น

3. การประเมินด้วย Advisor ซึ่งเป็นระบบ AI ของ Microsoft

Azure Advisor เป็น Service ที่จะมาช่วยทำการวิเคราะห์ทรัพยากรของเราที่ได้สร้างขึ้นและทำงานอยู่ใน Microsoft Azure และยังช่วยประเมินทรัพย์กรที่เหมาะสมและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทรัพยากรที่รองรับ มีดังนี้ Virtual Machines, Apps, Databases, และอื่น ๆ เป็นต้น

Azure Advisor ช่วยประเมินการทำงานและให้คำแนะนำดังต่อไปนี้

 • High Availability
 • Security
 • Performance
 • Costs

Azure Advisor สามารถใช้งานบนบริการของ Azure ดังนี้

 • Virtual Machines
 • Availability Sets
 • Application Gateways
 • App Services
 • SQL Servers
 • Redis Cache

4. ปิดและเปิดบริการเมื่อไม่มีการใช้งาน

ในบริการบน Microsoft Azure ในบางบริการหากปิดบริการจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายได้ แต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทั้งหมดของบริการนั้นแต่ยังคงมีบางทรัพยากรที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแม้ปิดบริการไปแล้ว

ในการปิดและเปิดตามการใช้งานสามารถทำได้ด้วยผู้ดูแล หรือ สามารถใช้งานบริการ Azure Automate ช่วยตั้งค่าให้ทำงานอัตโนมัติได้

5. ใช้งานในรูปแบบ Hybrid

ในการใช้งานรูปแบบ Hybrid นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่าย หาก License ของที่มีอยู่นำไปใช้บน Azure

ข้อมูลส่วนลดที่ดีที่สุดสำหรับ Windows Server

ข้อมูลส่วนลดที่ดีที่สุดสำหรับ Azure SQL Database

6. ปรับลดขนาดเท่าที่ใช้งาน

หากเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานที่เหมาะสมช่วยลดค่าใช้จ่าย สามารถปรับลดขนาดตามการใช้งานโดยวิเคราะห์จากผู้ดูแล หรือ ปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำของ Azure Advisor

7. เปลี่ยนไปใช้งาน Container

ปรับเปลี่ยนจากใช้ VM ไปใช้ Container ช่วยลดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น

8. ลบดิสก์หรือทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน

ลบทรัพยากรหรือดิสก์ที่ไม่ได้ใช้งานช่วยลดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น

9. ย้าย Database ไปใช้ในรูปแบบ Elastic Database

จากรูปแบบ ฐานข้อมูล หากไปใช้ฐานข้อมูลในรูป Elastic Database ช่วยลดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงค์

https://azure.microsoft.com/en-us/services/advisor/#faq

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/framework/cost/optimize-checklist

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cost-management-billing/reservations/save-compute-costs-reservations#charges-covered-by-reservation

https://cloud.netapp.com/blog/azure-cost-optimization-12-ways-to-save-on-azure-cvo-blg

https://cloud.netapp.com/blog/reduce-azure-storage-costs

https://www.azure.cn/en-us/pricing/hybrid-benefit/

— Cloud HM