VAScan

VA Scan คืออะไร ต่างจาก Pentest อย่างไร?

VA Scan คืออะไร ต่างจาก Pentest อย่างไร?

Vulnerability assessment ตัวช่วยในตรวจสอบช่องโหว่ในการโจมตีระบบของคุณอย่างเป็นระบบ จะแตกต่างจาก Pentest อย่างไร? อ่านเพิ่มต่อได้ใน Blog นี้!