SyntheticBackup

3 รูปแบบของ Incremental Backup คนดูแลระบบควรรู้!

3 รูปแบบของ Incremental Backup คนดูแลระบบควรรู้!

การ Backup เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยง แล้วควรจะเลือก Backup อย่างไรให้เหมาะสมกับองค์กรของเรา มาดูกันได้ใน Blog นี้ครับ!