Starbucks

มาดูเส้นทาง Tech Company อย่าง Starbucks กัน ว่าเขาทำอะไรบ้าง?

มาดูเส้นทาง Tech Company อย่าง Starbucks กัน ว่าเขาทำอะไรบ้าง?

Starbucks ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่คือ Tech Company มาดูกันว่ามีการนำ Technology ใดเข้ามาใช้บ้าง? ธุรกิจถึงเติบโตและครองใจเหล่าผู้คนที่รักกาแฟได้ทั่วโลก!