Runtimes

Kubernetes Container Runtimes คืออะไร?

Kubernetes Container Runtimes คืออะไร?

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้งาน Container คือ Container Runtimes แล้วจะมีหน้าที่ในการทำงานร่วมกันกับ Container อย่างไร? มาเจาะลึกกันต่อใน Blog นี้ได้เลยย!