Migrate

3 วิธีการ MIGRATE SERVER ไปยัง CLOUD ได้อย่างง่ายดาย!

3 วิธีการ MIGRATE SERVER ไปยัง CLOUD ได้อย่างง่ายดาย!

โดยปกติแล้วในหลาย ๆ บริษัทจะมี Server ที่ติดตั้ง Application หรือ Database เพื่อให้ User ทั่วไปเข้าไปใช้งานกันอยู่แล้วใช่หรือไม่ครับ ทีนี้การที่จะซื้อ Server ไปติดตั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี จะได้รับการรับประกันจากผู้ผลิตหรือคู่ค้า