DR

RPTO คืออะไร? สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะ Backup หรือทำ DR Site!

RPTO คืออะไร? สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะ Backup หรือทำ DR Site!

Downtime เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะจะกระทบกับการให้บริการลูกค้า และยังสูญเสียความน่าเชื่อถือได้ ปัญหาหลาย ๆ แบบ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ไฟดับ, ไฟไหม้, น้ำท่วม หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

cloudDR คืออะไร?

cloudDR คืออะไร?

ระบบ Disaster Recovery หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า DR นั้นเป็นการสำรองระบบทั้งระบบ ไม่เพียงแค่ข้อมูลเท่านั้น แต่รวมไปถึง Infrastructure อย่างพวก Server, Network, Application ทุก ๆ อย่างนำมาไว้บนระบบ Cloud ของเรา จึงเรียกบริการนี้ว่า cloudDR