Cloudverified

ทำไม Service Provider ต้องมี VMware Cloud Verified?

ทำไม Service Provider ต้องมี VMware Cloud Verified?

VMware Cloud Verified ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการที่เลือกใช้ได้ผ่านเกณฑ์ของ VMware ในการบริการลูกค้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่