Cloud Server

Cloud Server คืออะไร?

Cloud Server คืออะไร?

Cloud Server เป็นกลุ่มของ Physical Server หลาย ๆ ตัว ที่ช่วยกันทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cloud Server นี้ จะให้บริการในรูปแบบ Virtual Server (เซิร์ฟเวอร์เสมือน)

Cloud Server กับ VPS แตกต่างกันอย่างไร ?

Cloud Server กับ VPS แตกต่างกันอย่างไร ?

เคยใช้ VPS แล้วเจอปัญหา Server Down ล่ม ช้า จนถึงขั้นใช้งานไม่ได้ไหม ? ช่วงนี้มีลูกค้าหลายรายสอบถามเข้ามาเยอะว่า ..Cloud Server เอาไว้ทำอะไร? ใช้งาน VPS ได้ไหม? ราคา VPS เท่าไหร่?