Cloud Provider

Cloud ไม่ได้เหมือนกันทุกที่! แล้วตรงไหนบ้างล่ะที่แตกต่าง?

Cloud ไม่ได้เหมือนกันทุกที่! แล้วตรงไหนบ้างล่ะที่แตกต่าง?

หลาย ๆ ท่านคงจะมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อของชิ้นใหญ่ที่มีราคาค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นรถ หรือ บ้านในการเลือกซื้อ Cloud จาก Cloud Provider ก็อยากให้มองเหมือนตอน “ซื้อรถคันแรก” ที่เราจะเปรียบเทียบ รายละเอียดยิบย่อย ทุก ๆ อย่างที่เราทำได้