AR

AR และ VR คืออะไร ความแตกต่างที่เหมือนกันหรือไม่?

AR และ VR คืออะไร ความแตกต่างที่เหมือนกันหรือไม่?

หลาย ๆ ท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า AR หรือ VR มาบ้างแล้ว มันคือเทคโนโลยีอะไร? ใช้ในการทำอะไร? และมีแบบไหนบ้าง?