Apple

ทำไม Apple ถึงเป็นบริษัท Tech ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

ทำไม Apple ถึงเป็นบริษัท Tech ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

บริษัท Tech เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือด แล้วอะไรล่ะ? ที่ทำให้ Apple ครองตำแหน่งบริษัท Tech ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก!